RETOURNEREN
Retourmelding:
U heeft het wettelijk recht om bestellingen zonder nadere motivatie bij ons retour te melden binnen de termijn van het herroepingsrecht van 14 dagen. Retourmelden kunt u doen door een e-mail te sturen naar: klantenservice@alcatronic.nl of door ons te bellen op 036-7850895. U gebruikt hiervoor het onderstaande retourformulier, die te downloaden is van onze site en het ingevulde formulier per post of per mail (met PDF als bijlage) toesturen.

Retourzending:
Nadat we uw retouraanvraag aan u hebben bevestigd, stuurt u het artikel, binnen 14 dagen en voldoende gefrankeerd, terug middels het postbedrijf naar keuze. Ongefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen. Vraag altijd om een verzendbewijs. Dit bewijs heeft u nodig om uw retourzending te kunnen traceren en kan in geval van vermissing door u worden opgevraagd. Alcatronic is niet aansprakelijk voor eventuele vermissing tijdens de retourzending.
Op woensdag t/m vrijdag is het tevens mogelijk, om na het maken van een afspraak, het artikel op ons adres af te geven.

Retouradres:
Zelfopslag Almere
Afdeling: Alcatronic
Koningsbeltweg 78
1329 AK Almere
Nederland

Compleet:
Stuur altijd de artikelen compleet (incl. alle accessoires behorende bij het artikel) met een kopie van uw factuur. Vanwege de benodigde product omschrijving en/of handleiding, zo mogelijk inclusief bijbehorende verpakking. Voor incomplete, beschadigde, defecte of te lang gebruikte artikelen zullen we een schade bedrag in rekening brengen.

Verpakking:
Gebruik indien mogelijk de originele, onbeschadigde verpakking of ander stevige verpakking en goed opvulmateriaal voor uw retourzending. Alcatronic is niet aansprakelijk voor eventuele transportschade tijdens de retourzending.

Indien de artikelen tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Alcatronic de totaal betaalde prijs incl. verzendkosten, met uitzondering van de kosten van uw retourzending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding.

Uitgesloten voor retour:
In gebruik genomen software, batterijen of accu’s en artikelen met software, batterijen of accu’s, waarbij de verpakking is geopend, zijn van het retourrecht uitgesloten. Speciaal voor de afnemer bestelde artikelen of naar wens aangepaste artikelen, kunnen niet worden geretourneerd.

Verplichte toelichting:
''De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.''


Retourformulier:

Download Formulier voor herroeping als PDF file