Webshop Keurmerk NL

Webshop Keurmerk BE

EMOTA

Nieuwe producten

Privacyverklaring

 

Download als PDF file

Alcatronic is verantwoordelijk voor bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en handelt daarbij in overeenstemming met privacywet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”).

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door of uit naam van Alcatronic. In deze privacyverklaring informeren wij u over de gegevensverwerkingen die wij verrichten. U bent in dit kader de ‘betrokkene’ indien u zich tot ons richt als bezoeker van onze website, als (samenwerkings) partner of als individu.

Contactgegevens:

Algemeen:                                                            Privacy Officer:

Alcatronic                                                             de heer O. Blankestijn

Perzikstraat 19                                                    

1326 HL ALMERE                                                

T: 036-7850895                                                   

https://www.alcatronic.nl                                       

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Alcatronic verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

 

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. As u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier op www.alcatronic.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Alcatronic verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van uw bestelling en betaling;
 • Contacten indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten of producten;
 • Bieden van de mogelijkheid om een account aan te maken;
 • Leveren van de bestelde goederen;
 • Bijhouden van ons eigen klantenbestand;
 • Toezenden van de door u aangevraagde informatie.

 

De verwerkingen hebben te allen tijde een wettelijke grondslag, te weten:

-           uw uitdrukkelijke toestemming;

-           noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst;

-           noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke plicht;

-           dan wel noodzakelijk ter behartiging van ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang, met inachtneming van een zorgvuldige belangenafweging van de relevante betrokken partijen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Alcatronic neemt géén besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dit betekent dat geen besluiten worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Alcatronic) tussen zit.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Alcatronic verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met of om te voldoende aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Alcatronic gebruikt functionele en analytische cookies. Alcatronic gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Alcatronic gebruikt geen cookies waarvoor wij toestemming benodigd hebben. Los daarvan merken wij op dat u zich kunt afmelden voor de bovengenoemde functionele en analytische cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. In het geval functionele en analytische cookies worden geweigerd, zal Alcatronic geen kennis hebben van de prestaties van de website en de kwaliteit van de content, waardoor Alcatronic de gebruikservaring van de website niet kan verbeteren.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens bijvoorbeeld in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Alcatronic.

U kunt een dergelijk verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens sturen via het contactformulier op: www.alcatronic.nl t.a.v. de heer O. Blankestijn Directeur Alcatronic.

 

Hoe u een klacht kunt indienen

Alcatronic wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens bij de bevoegde toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Alcatronic neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website: www.alcatronic.nl


Wijziging privacyverklaring

Alcatronic behoudt zich het recht voor van tijd tot tijd deze privacyverklaring aan te passen. Dit kan het gevolg zijn van gewijzigd beleid, van wijzigingen in de gegevensverwerkingen of in de systemen waarmee Alcatronic gegevens verwerkt, hetgeen een continu proces is.


KVK nr: 39093550
BTW nr: 167686306B01

Versie: September 2018